преводач Българска версия Английска версия

Превод от и на испански език

Испанският език се говори от повече от 400 милиона души по света. Разбирайки потребностите на бизнеса и населението, Бюро за преводи "ИАБ" ЕООД извършва разнообразни преводачески услуги от и на испански език :
- преводи на специализирани текстове от и на испански език - юридически, икономически, технически и други;
- преводи на художествени текстове от и на испански език - сценарии, изследвания, анализи, книги, статии и други;
- преводи на техническа документация от и на испански език - спецификации, характеристики, ръководства и други;
- преводи на търговска документация от и на испански език - факсове, декларации, пълномощни, удостоверения, свидетелства, общински, банкови документи и други;
- преводи на рекламни материали от и на испански език - брошури, рекламни текстове и други;
- преводи на документация в образованието от и на испански език – дипломи, сертификати, уверения и други;
- преводи на интернет съдържание – превод на уеб сайтове, продуктово описание, реклами, статии, новини и други материали в мрежата;