преводач Българска версия Английска версия

Писмени преводи от преводачи на "ИАБ" ЕООД

Превод със счетоводна тематика от английски

Превод със счетоводна тематика от английски

Превод ядрена енергетика от български на английски

Превод ядрена енергетика от български на английски

Превод за сафари в Африка от английски

Превод за сафари в Африка от английски

Официален превод на академична справка от български на английски

Официален превод на справка от български на английски

Превод на сертификат за паркети от английски на български

Превод на сертификат за паркети от английски на български

Превод на договор от български на немски

Превод на договор от български на немски

официален превод на фактури от английски на български

Превод на фактури от английски на български език

превод на бизнес план от български на английски

Превод на бизнес план от български на английски

официален превод на диплома от български на английски

Официален превод на диплома от български на английски

превод на научна статия по човешки ресурси от английски на български

Превод на научна статия от английски на български

превод на технически текст по минно дело от български на английски език

Превод на технически текст от български на английски

превод на икономически бизнес новини от английски на български език

Превод на бизнес новини от английски

превод на упътване на лекарство от английски на български език

Превод на упътване на лекарство от английски

превод на литературен текст от романа Трейнспотинг от 
			английски на български език

Превод на литературен текст

превод за здравословен начин на живот от английски на български език

Превод за здравословния начин на живот