преводач Българска версия Английска версия
писмен и устен преводач от и на английски език в ЕС

150 БЪЛГАРСКИ ПРЕВОДАЧИ РАБОТЯТ ЗА ЕС

Работа като преводач в ЕС

С какво се занимава и къде се намира българската служба по многоезичие? Колко хора работят в нея и от какви националности? Местната служба по многоезичие на Генерална дирекция „Писмени преводи"(ГДПП) на Европейската комисия се намира в Представителството на Европейската комисия в България на ул. „Московска" 9 в София. ГД „Писмени преводи" има местни служби по многоезичие в почти всички държави-членки на ЕС. Колегите, които работят в тях, често са граждани на страната, в която се намира съответната служба. Що се отнася до службата в България, единствено аз работя в нея и съм български гражданин.
Задачите на служителите, които работят в местните служби, включват два основни момента:
- насърчаване на многоезичието в Европа, като се набляга на важността на езиците и изучаването на езици като основни елементи от европейската интеграция;
- подпомагане на по-прякото общуване на Комисията с обществеността в рамките на план Д (демокрация, диалог и дебат) чрез подобряване на комуникацията благодарение на т.н. „локализация" на съобщения. Т.е. превод на съобщенията от Европейския съюз на език, който е ясен и разбираем за всички и адаптиране на информацията спрямо местните реалности и нужди.
Какво е необходимо като подготовка за успешното представяне на конкурсите на EPSO за преводачи? Какъв е механизмът? За да имат право да кандидатстват, кандидатите трябва да имат диплома за образователна степен, съответстваща на пълен цикъл университетско обучение с продължителност най-малко три години, и да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз. За да издържат успешно конкурса, те трябва да покажат, че могат да превеждат от поне два официални езика на ЕС (от които един трябва да бъде английски, френски или немски) към български.
Конкурсите на EPSO не трябва да бъдат подценявани. Мотивацията може да се окаже важен коз при кандидатстване. Тези, които се интересуват, могат да намерят по-подробна информация на уебсайта на EPSO, където са публикувани и примерни тестове.
Прочетете цялата статия