преводач Българска версия Английска версия
симултанен и консекутивен превод от и на английски език

Възможности за работа като преводач в европейските институции

Мила Йорданова: Търсим таланти за работа в европейските институции

На 15 април изтича срокът за подаването на документи за кандидатстване на работа в европейските институции. Тази година подборът на кадри за институциите на ЕС вече ще става по нови критерии. За разлика от досега вече няма да има изпит по познание на ЕС, който изискваше много задълбочено учене за много време и отблъскваше кандидати. За новите изисквания разговаряме в Брюксел с Мила Йорданова от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). - В момента тече записването на кандидати за първия ви конкурс по новите правила. Какво наложи драстичната промяна в начина на подбор? - Първо, радвам се, че има доста голям интерес от българи към настоящия конкурс. Това е първия ни конкурс, който провеждаме по новата процедура. Срокът за регистрация изтича на 15 април.
Както всяка организация, и ние се стремим към най-адекватните практики за селекция на кадри. Добрата практика, включително в частния сектор, показа, че методите които използвахме досега, вече не са най-адекватните за подбор на персонал, не са последното постижение на HR-a и психологията. Допитахме се до доста организации, академичната общност, психолози, и това ни убеди, че не е необходимо вече да тестваме знания, тъй като това не е добър предсказател за бъдещото представяне в работата на кандидата. Затова се наложи реорганизация на конкурсите, които досега бяха организирани най-вече около познанията на кандидатите за Европейския съюз.
Наехме организация, която направи много сериозен анализ на основните компетентности, които са необходими за работа в институциите. EPSO не е част от Eврокомисията, а междуинституционална служба, която обслужва всички европейски институции и голяма част от агенциите. Затова и този анализ обхващаше различните институции, за различни професии и на различни нива. Определихме ядро от ключови компетентности - анализ и решаване на проблеми, комуникация, показване на резултати, учене и развитие, организационни умения, гъвкавост и работа в екип. За по-високите административни длъжности има и допълнително изискване - лидерски качества
Прочетете цялото интервю