преводач Българска версия Английска версия

Преводачи на преводаческа агенция "ИАБ" ЕООД

Преводачи, извършаващи писмен и устен превод, в преводаческа агенция

Име: Илиан Цинцаров
Езици: А – Български, B – Английски
Специализация и опит: широк спектър (без медицина)
Вид превод: писмен, устен, придружаване, гид
Контакти: iabeood@gmail.com, 0896 922 575
Допълнителна информация: Професионален преводач с богат опит в писмения и устен превод.

Нашите квалифицирани преводачи извършват следните преводи: