преводач Българска версия Английска версия
симултанен превод от английски

Интервю с преводачката Мариана Хил

Уусетих силата си на медиатор в комуникацията. Преди няколко дни успях да обясня на една приятелка защо са вдигнали колата й от място за паркиране въпреки изпращаните SMS-и на всеки час. Там паркирането е разрешено само до два часа. Много често ми се налага да помагам при комуникацията между двама души, които говорят на един и същ език. Общуването е сложна материя - вижте дебатите в парламента! Често човек оформя мисълта си в процеса на говорене - дай, Боже, да я има. А думите имат свойството да "скриват" смисъла. Поради тази причина, когато работя с младите си колеги в "Преводачницата", обръщам огромно внимание на умението да се "разсъблича" смисълът от употребените от оратора думи, да се анализира и да се синтезира на другия език - възможно най-бързо и най-точно. Този процес е изследван от много учени, занимаващи се с науката за превода. Основоположник на тези изследвания е именитата в нашите среди Даница Селескович. Тя го нарича "девербализация". С нея започвам работата си с младите колеги, които искат да се усъвършенстват като конферентни преводачи при мен.
...се почувствах в рая на превода. Когато веднъж направих хубав превод, без да съм очаквала. Оригиналът ми се стори не от най-членоразделните... Благодаря ти, Боже, че ме спаси! Често хората смятат, че има някаква метафизика в конферентния превод. Не мога да кажа със сигурност. Знам обаче, че когато подготовката на преводача е достатъчно сериозна - както от теоретична, така и от практическа гледна точка, може да се разчита и на някакво осенение "свише". Не вярвам обаче то да спохожда всеки, който е решил да опита да плува в дълбоките води на превода просто ей така, защото му харесва да превежда.
Прочетете цялото интервю