преводач Българска версия Английска версия

Устен преводач - квалификации и умения

Качества и умения за симултанен и консекутивен превод - отлично владеене на чуждия език
- отлично владеене на български език
- много добра памет
- отговорност
- способност за работа под стрес
- техническа грамотност
- висока обща култура
Устният превод в дете му разновидности – симултанен и консекутивен е най – сложният елемент в преводаческата дейност. Той се извършва от висококвалифицирани професионални преводачи с отлична подготовка по чуждия и родния език. При този вид превод няма възможност за корекция, както при писмения превод и прецизността е от изключителна важност.