преводач Българска версия Английска версия

Устни преводи

Преводаческа агенция "ИАБ" ЕООД предлага всички видове устен превод от и на английски и немски език. Нашите квалифицирани преводачи ще имат грижата използваните езици да бъдат отлично разбрани при провеждане на семинари, конференции, бизнес срещи, преговори, нотариални сделки, обучения и др.

Видове устен преводСимултанен превод
Речта се превежда успоредно със самото говорене, с едва доловимо забавяне във времето. Симултанният превод се извършва в преводаческа кабина и достига до аудиторията чрез слушалки. Преводачът трябва да владее отлично езиците за превод.

Консекутивен превод
Това е т. нар. „последователен“ превод, при който говорещият и преводачът се редуват на интервали от две-три изречения до няколкоминутен текст.

Придружаване
Асистиране при осъществяване на бизнес контакти, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, изискващи познаване на обстановката и езика.
Симултанен превод
ЦЕНА за устен превод
30 - 80 лв на час

Важна информация

Цената за конкретната поръчка зависи от вида на текста за устен превод – специализиран или неспециализиран, от вида на превода – симултанен или консекутивен, от продължителността на ангажираност на преводача или преводачите, от важността на събитието, на което се извършва преводаческата услуга.