преводач Българска версия Английска версия

Работен ден на преводач

Работният процес на екип от две испански преводачки от английски език. Ежедневната дейност на двете момичета при реализиране на писмени преводи, симултанен и консекутивен превод.