преводач Българска версия Английска версия

Ролята на преводача в процеса на превода

Мнения за ролята на устните преводачи в процеса на комуникацията между хора говорещи различни езици. Важността на детайлите при предаването на информация от един чужд език на друг.