преводач Българска версия Английска версия

Преводаческата дейност на преводачите в ЕС

Представяне на възможностите за работа и кариерно развитие на писмени и устни преводачи в Брюксел и Люксембург. Едно от най – атрактивните места за професионална реализация на хора владеещи поне два от официалните езици на Европейския съюз.