преводач Българска версия Английска версия

Симултанен превод – шушотаж

Спецификите на устния превод по време на лични срещи, преговори и частни разговори. Ролята на симултанния превод при непосредственото междуличностно общуване.