преводач Българска версия Английска версия

Преводачът в глобалния свят

Ролята на превода в дейността на международни организации – ЕС и ООН. Прилики и разлики в работата на писмените и устни преводачи в двете институции.