преводач Българска версия Английска версия

Инициативата като компонент от работата на професионалния преводач

Адаптивността и бързината на реагиране като ключови фактори в дейността на устните преводачи. Работата в екип и нейното значение за качеството на симултанния превод.