преводач Българска версия Английска версия

Професионални преводачи в ЕС

Преводаческата професия като неизменна част от функционирането на европейските институции. Процесът по обучение и подбор на устни преводачи в ЕС.