преводач Българска версия Английска версия

Работата на военен преводач в Афганистан

Ролята и значението на работата на военните преводачи в Афганистан. Психически качества необходими за постигане на целите и задачите на преводача при условия на военен конфликт.