преводач Българска версия Английска версия

Превод от студенти работещи за ООН

Студенти от Испания споделят опита си като писмени и устни преводачи в международна организация. Те представят работата си като симултанни преводачи от английски език в преводаческа кабина.