преводач Българска версия Английска версия

Академия за преводачи във Великобритания

Академия за писмен и устен превод представя своите програми и методи за обучение на mпрофесионални преводачи. Най – съвременните технологии и средства за обучение и подготовка на симултанни преводачи.