преводач Българска версия Английска версия

Преводачи от английски език за ЕС

Квалификация и умения на устните преводачи работещи в Европейския съюз. Специфики на работния процес на симултанните преводачи в европейските институции. Възможности за кариерно развитие на хора с подходяща квалификации в преводаческите отдели на ЕС.