преводач Българска версия Английска версия

Преводач в ООН

Възможности и предизвикателства пред устните преводачи работещи в ООН. Интересни ситуации от ежедневието на симултанните преводачи работещи в Общото събрание на световната организация.